Norton Bioball 4cm. çapıyla yandaki karşılaştırmalı resimde de fark edildiği gibi hacimsel olarak 3 kat daha büyüktür. Dilim sayılarındaki artış nedeniyle yine 3 kat daha fazla alan elde edilmiştir.(4cm. çaplı 12 dilimli Bioball'daki toplam alan yaklaşık 200cm2 dir.)

İç yüzeylerde oluşturulan erozyon yüzeylerindeki patlar, biyolojik amaca daha iyi ulaştırır.

Feature image

Hammadde seçiminin de çok önemli olduğunu gözardı etmemek gerekir. Zira ışık bahanesiyle geri-dönüşüm hammaddeden üretilen bioball'lar zamanla içerebileceği atıklara bağlı olarak olumsuzluklara yol açabilmektedir. Bu açıdan plastiği stabilize edici metalik renk kullanılmıştır. Ayrıca kullanılan inorganik katkı maddeleri ile biyolojik etkileşim hızlandırılmıştır.

Feature image

Norton Bioball'un 16 adedi 1 lt. gelmekle birlikte 1 lt. bioball'daki alan karşılaştırmasına göre %30 daha fazla alana sahip olup emsallerinden daha etkin patlı yüzeye sahip olduğundan alan hesaplaması 2 ile çarpılarak yapılmalıdır. 1 lt. 40'lık Bioball'da 16 X 200 cm2 = 3200 cm2 alan vardır. Bu alan, patlı yüzey açılımı dikkate alınmadığı halde hesaplanmıştır.

Feature image